دستگاه UPS فاراتل مدل SDC 6000 240V

  • حفاظت در مقابل اتصال کوتاه شارژر
  • حفاظت در مقابل تخلیه غیر مجاز باتری
  • حفاظت در مقابل اتصال کوتاه باتری
  • حفاظت در مقابل برگشت ولتاژ روی دوشاخه ورودی در حالت استفاده از باتری
  • حفاظت در مقابل ولتاژ بالاتر از حد مجاز شارژ باتری
  • حفاظت در برابر اتصال خروجی دستگاه به ورودی آن

تلفن تماس جهت ثبت سفارش: ++++++++